?
MUA KICK
1 kicks ≈  ETH
mua kick trên BitForexmua kick trên coinealmua kick trên sessia.com

HỆ THỐNG Cashbacks ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG BLOCKCHAIN

КKICK - TOKEN, ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI SESSIA. MỘT GIẢI PHÁP NHANH CHÓNG, TIN CẬY VÀ AN TOÀN ĐỂ NHẬN Cashbacks HAY THAM GIA VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT.

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG
Cashbacks SESSIA
Đối với doanh nghiệp
Chương trình khách hàng thân thiết dễ dàng tùy chỉnh, doanh nghiệp cài đặt phần trăm Cashbacks phù hợp trên mỗi giao dịch của khách hàng.
Sử dụng Kick để hoàn tiền Cashbacks cho khách hàng.
Không cần trả bất kỳ chi phí gì khác để thu hút khách hàng
Đối với khách hàng
Nhận tiền Cashbacks trên giao dịch của mình và kickbacks từ giao dịch mua hàng của bạn bè, bằng tiền Kick
Có thể rút tiền Kick ở mọi nơi trên thế giới hay đổi sang bất kỳ loại tiền tệ nào.
Chuyển Kick cho nhau hoặc thanh toán các hàng hóa, dịch vụ trên SESSIA một phần hoặc toàn bộ bằng Kick.
SESSIA, nhờ công nghệ blockchain đảm bảo tính minh bạch và bảo mật của tất cả các giao dịch.
Chúng tôi dùng blockchain
vào những việc gì

Sessia sử dụng công nghệ blockchain để lưu trữ và bảo vệ thông tin. Tất cả các hóa đơn, nhận xét, đánh giá, hệ thống khách hàng sẽ được giữ nguyên, và không thể bị làm giả.

Người dùng không những có thể theo dõi hiệu quả của số tiền đã chi tiêu trong thời gian thực, mà còn đảm bảo rằng dữ liệu nhận được là thật.

Sessia là công ty đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ crypto không dành cho mục đích tiếp thị, mà để giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế
Nhờ các công nghệ mà chúng tôi sử dụng, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm tiền cho quảng cáo và giảm chi phí cuối của hàng hóa, dịch vụ, còn người tiêu dùng ngoài việc được hoàn một phần tiền của mình sau mỗi giao dịch còn có thể tự tin rằng mình không bị lừa.
ĐỊNH GIÁ ĐỒNG KICK TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH DÒNG TIỀN TRONG CỘNG ĐỒNG
ĐIỀU QUAN TRỌNG DẪN TỚI TĂNG GIÁ ĐỒNG KICK TRÊN SÀN GIAO DỊCH LÀ NHỜ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SESSIA
USD 2020 2021 2022 2023 2024
Số lượng doanh nghiệp 550 1 500 5 000 15 000 30 000
Số lượng khách hàng bình quân
của một doanh nghiệp
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Tổng số lượng khách hàng 2 750 000 7 500 000 25 000 000 75 000 000 150 000 000
Hóa đơn trung bình năm
của một khách hàng
500 500 500 500 500
Doanh thu qua Sessia 1 375 000 000 3 750 000 000 12 500 000 000 37 500 000 000 75 000 000 000
Cashbacks trung bình 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Số lượng Kick đã mua 137 500 000 375 000 000 1 250 000 000 3 750 000 000 7 500 000 000
SỞ HỮU VÍ CRYPTO

Tất cả các khoản hoàn tiền Cashbacks và kickbacks đều được chi trả bằng đồng Kick. Và để nhận được tiền, người dùng cần phải có ví crypto của riêng mình.

x
BẠN CÓ MUỐN LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN BIẾT VỀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH Cashbacks VÀ TIN TỨC HẤP DẪN NHẤT CỦA CÔNG TY?
HÃY KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Sessia Business
Sessia