Chính sách Thông tin Sessia

Giới thiệu

Một cách tổng quát, chúng tôi chỉ thu thập thông tin để cho phép chúng tôi cung cấp đến bạn dịch vụ tốt nhất của mình. Điều này bao gồm, ví dụ, các tác vụ đơn giản như cho phép người dùng khác xem hồ sơ của bạn - tên, hình ảnh, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử mà bạn chọn hiển thị. Nó cũng giúp giữ cho các dịch vụ hạn chế gian lận và thư rác, và còn cho phép có được sự hiểu biết độc nhất về những dịch vụ bổ sung có thể hữu ích dành cho bạn, và cho tất cả các mục đích khác đặt ra trong chính sách dưới đây.

Phạm vi và sự chấp thuận

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và duy trì các thông tin cá nhân của bạn và thông tin khác, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đọc hoặc nghe nội dung mà bạn đang chia sẻ riêng tư. Bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn theo như mô tả trong Chính sách này.

Thông tin chúng tôi thu thập
Thông tin Đăng ký và Thông tin tài khoản

Khi bạn sử dụng các dịch vụ đa dạng của chúng tôi, Bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (ví dụ: tên, email, ngày tháng năm sinh, tuổi, số điện thoại) và bạn không còn là người ẩn danh nữa. Điều đó có nghĩa các tên, hình ảnh, số điện thoại, và địa chỉ email (nếu bạn chọn để cung cấp) sẽ được hiển thị với những người dùng khác. Khi bạn cài đặt ứng dụng, bạn cũng sẽ được yêu cầu cho phép truy cập vào Danh bạ điện thoại di động của bạn. Một bản sao các số điện thoại và tên của tất cả các mối liên hệ này của bạn (cho dù họ đang là thành viên Sessia hay không- Chỉ có tên và số điện thoại) sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi để có thể cho phép bạn và các mối liên hệ được kết nối.

Thông tin hoạt động

Trong khi sử dụng dịch vụ Sessia, chúng tôi sẽ thu thập, và những người dùng khác có thể xem thông tin về xếp loại và tình trạng của các công ty kết nối với Sessia. Chúng tôi cũng sẽ nhận được và hiển thị thông tin về bài viết, mà bạn thích, ý kiến của bạn, và các đơn hàng bạn mua thông qua dịch vụ mua hàng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi thu thập, nhưng không hiển thị cho các người dùng khác thông tin về những cuộc gọi đã được thực hiện thông qua ứng dụng Sessia.

Thông tin từ các nguồn khác

Các thông tin chúng tôi thu thập có thể được kết hợp với các thông tin từ bên ngoài (ví dụ như thông tin nhân khẩu học và các thông tin bổ sung liên lạc) mà chúng tôi đã nhận được theo quy định của pháp luật.

Thông tin bổ sung

Chúng tôi thu thập thông tin bổ sung khi bạn truy cập ứng dụng của chúng tôi thông qua một thiết bị nhất định (ví dụ như định danh duy nhất của thiết bị di động; thông tin về loại thiết bị và hệ điều hành mà bạn đang sử dụng).

Lưu giữ và sử dụng

Nhiệm vụ của chúng tôi là không ngừng cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn những cơ hội mới. Như một phần của nhiệm vụ này, chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau đây:
 1. Dịch vụ sẵn sàng
  Chúng tôi sử dụng Thông tin đăng ký và thông tin tài khoản của bạn để (i) đăng ký ứng dụng cho bạn và tạo tài khoản người dùng Sessia; (ii) tạo hồ sơ của bạn và làm cho chúng được hiển thị ; (iii) cung cấp dịch vụ khách hàng, cung cấp cho bạn thông tin về tài khoản và đáp ứng yêu cầu của bạn; (iv) cá nhân hoá những trải nghiệm của bạn bằng cách cung cấp nội dung (ví dụ như các bài viết) về các dịch vụ, (v) hiển thị các mối liên hệ của bạn đang sử dụng Sessia.
 2. Cải thiện dịch vụ
  Chúng tôi sử dụng thông tin về việc sử dụng dịch vụ để hiểu hành vi của mạng lưới và các xu hướng được tốt hơn, phát hiện các sự cố tiềm năng và các vấn đề kỹ thuật.
 3. Xử lý thanh toán của bạn
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn như họ tên, số điện thoại hoặc thông tin tài khoản để xử lý các thanh toán mua sắm của bạn tại các cửa hàng đối tác của chúng tôi, thể hiện trong Sessia với việc sử dụng tiền thưởng (bonus) và phần thưởng (rewards); Các khoản thanh toán, kết nối với tài khoản ngân hàng và thẻ ngân hàng, được thực hiện bởi một nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cố định.
 4. Ngăn chặn gian lận và thư rác; thực thi pháp luật
  Chúng tôi kiểm soát thư rác và nội dung bất hợp pháp để người dùng cảm thấy an toàn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để ngăn chặn, phát hiện, và điều tra gian lận, vi phạm an ninh, các hoạt động có khả năng bị cấm hay bất hợp pháp nhằm bảo vệ thương hiệu của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm các URL trong tin nhắn, bị báo cáo như Thư rác bởi các người dùng khác, hoặc bằng cách khác bị nghi ngờ là không mong muốn và sử dụng dịch vụ xác thực hệ điều hành của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng tự động quyết định để đóng tài khoản dựa trên các dữ liệu đó và logic khác chúng tôi đã tạo ra cho điều này, để bảo vệ những người dùng khác và ngăn chặn các vi phạm lặp lại. Nếu tài khoản của bạn đã bị chặn bạn có thể liên hệ với hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin và thông tin về hoạt động của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành.
 5. liên lạc với bạn
  Là một phần của gia đình Sessia, chúng tôi muốn giữ liên lạc với bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn (thông qua tin nhắn hoặc các phương thức khác) để duy trì ứng dụng và cung cấp cho bạn với các tương tác chính xác.

Lưu trữ dữ liệu

Trừ khi có quy định khác, chúng tôi lưu giữ thông tin chừng nào chúng còn cần thiết và liên quan đến chúng tôi để đạt được những mục đích nói trên hoặc để cho phép chúng tôi tuân thủ nghĩa vụ pháp lý về duy trì và bảo vệ dữ liệu. Sau khi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hạn chế tối đa giữ các dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi chỉ lưu giữ những dữ liệu mà chúng tôi được yêu cầu phải giữ theo luật, hoặc vì lý do pháp lý khác. Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu hoạt động theo cách không thường xuyên để cải thiện dịch vụ. Bài viết của bạn trên tài khoản cộng đồng có thể vẫn còn nếu bạn không xóa chúng.

Tiết lộ

Dữ liệu của bạn được chúng tôi giữ an toàn, nhưng chúng tôi có chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng để cung cấp cho bạn với các dịch vụ như sau:
 1. Các nhà cung cấp hàng hóa từ các cửa hàng Sessia, dịch vụ thanh toán và các bên thứ ba khác:
  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba thô hợp đồng, những người thay mặt chúng tôi, cung cấp cho bạn và người dùng dịch vụ của chúng tôi hoặc các dịch vụ khác cung cấp bởi bên thứ ba thông qua Dịch vụ Sessia (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, dịch vụ điều tra Gian lận và thư rác, xử lý các thanh toán, phân tích trang web và các hoạt động, cung cấp các tính năng cộng tác đặc biệt trên cơ sở tổng hợp hoặc không thường xuyên, hoặc sử dụng một định danh duy nhất mà không quy cho bạn). Các nhà cung cấp này được yêu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu mà họ nhận được.
 2. Điều luật và Thực thi
  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn theo luật, các cơ quan chính phủ, hoặc các bên thứ ba được ủy quyền, để đáp ứng yêu cầu xác nhận có liên quan đến hoạt động khủng bố, điều tra hình sự hoặc các cáo buộc hoạt động bất hợp pháp hay bất kỳ hoạt động khác có thể khiến chúng tôi, bạn, hoặc bất kỳ người dùng Sessia khác chịu rủi ro trách nhiệm pháp lý.
 3. Thay đổi Quyền kiểm soát - Chủ sở hữu mới
  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với một đơn vị kinh doanh khác, nếu chúng tôi có kế hoạch sáp nhập hoặc được mua lại bởi đơn vị này, hoặc đang tham gia vào một quá trình chuyển đổi với hiệu ứng tài chính tương tự. Trong một tình huống như vậy, chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý để yêu cầu các đơn vị vừa kết hợp hoặc các mô hình kinh doanh thực hiện theo chính sách này và tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin cá nhân của bạn được dự định được sử dụng theo một cách khác, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị mới thông báo trước cho bạn.

Thông tin Chia sẻ công khai

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với những người khác trên cơ sở công cộng. Nếu bạn đăng thông tin trên các trang mạng xã hội, các thành phần mở rộng hoặc các ứng dụng khác, đừng quên thông tin này là công khai trên dịch vụ của chúng tôi và, tùy thuộc vào cài đặt riêng tư của bạn, cũng có thể trở thành công khai trên Internet. Một số mạng xã hội cho phép bạn kiểm soát dữ liệu bạn chia sẻ thông qua cài đặt riêng tư. Vui lòng tham khảo chính sách và điều khoản sử dụng riêng tư của những trang web bên thứ ba để tìm hiểu thêm về các quy trình thực hành riêng tư của họ, bởi vì chúng tôi không kiểm soát các điều này.

Cookies và Công nghệ Theo dõi

Khi bạn đăng nhập vào ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn chấp thuận việc sử dụng các tập tin cookie (bản sao lưu dữ liệu người dùng) và các công nghệ theo dõi khác cho nhiều mục đích. Chúng tôi cung cấp một số chức năng chỉ có thể khả dụng nếu sử dụng công nghệ theo dõi. Chúng tôi sử dụng công nghệ Theo dõi công nghệ tạm thời và công nghệ Theo dõi lâu dài. Công nghệ Theo dõi (các tập tin cookie) có thể là lâu dài (tức là file được sử dụng bởi những người được lưu trữ cho đến khi xóa) hoặc tạm thời (tức là tập tin được lưu trữ cho đến khi trình duyệt được đóng hoặc ứng dụng được thoát). Bạn có thể từ bỏ việc sử dụng công nghệ theo dõi, nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ tùy chọn như vậy, tuy nhiên, bạn có thể gặp phải những khó khăn khi sử dụng ứng dụng hoặc trang web. Chúng tôi khuyên bạn nên làm quen với hướng dẫn, các phần mở rộng của trình duyệt hoặc ứng dụng được cài đặt, để xem hướng dẫn làm thế nào chặn, xóa hoặc tắt công nghệ theo dõi như các tập tin cookie. Sessia sử dụng công nghệ theo dõi cố định và được mã hóa, do đó chỉ Sessia có thể giải thích các dữ liệu mà họ thu thập. Công nghệ Theo dõi hoặc các tập tin cookie cũng có thể được sử dụng bởi các bên thứ ba, ví dụ như những công nghệ có được quyền truy cập vào các khía cạnh và hoạt động khác của ứng dụng, chẳng hạn như Google Analytics.

Thực hành Vị trí cụ thể

Các thực hành cụ thể cho cư dân California (Hoa Kỳ) và cư dân EEA Quyền riêng tư của California (Hoa Kỳ) Cư dân của tiểu bang California (Hoa Kỳ) có thể yêu cầu danh sách của tất cả các bên thứ ba mà ứng dụng của chúng tôi đã tiết lộ một số thông tin cá nhân (theo luật định của bang California) trong năm trước cho mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên thứ ba này. Nếu bạn là một cư dân California và muốn có danh sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@sessia.com. Cho tất cả các yêu cầu khác, hãy đảm bảo bạn ghi rõ rằng "Quyền riêng tư California của bạn" trong phần yêu cầu, cũng như tên của bạn, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã bưu chính. Trong phần yêu cầu, xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để chúng tôi xác định khoản này áp dụng cho bạn. Bạn cần phải chứng thực rằng thực tế bạn là một cư dân California và cung cấp một địa chỉ tại California thì chúng tôi mới phản hồi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu qua điện thoại, thư, hoặc bằng Fax, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông báo mà không có nhãn rõ ràng hoặc được gửi đúng, hoặc không có thông tin đầy đủ. Sessia hiện không có hành động phản hồi với tính năng “Không Theo Dõi” vì một tiêu chuẩn công nghệ thống nhất chưa được phát triển. Chúng tôi tiếp tục xem xét các công nghệ mới và có thể áp dụng một khi chúng được tạo ra.

Quyền riêng tư EEA

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi từ các nước thuộc khối EEA, bạn có một số quyền nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của mình, tùy thuộc vào luật pháp nước sở tại. Trong đó có các quyền sau đây: truy cập thông tin cá nhân, sửa chữa các thông tin chúng tôi có về bạn, xóa bỏ các thông tin cá nhân, hạn chế hoặc không chấp nhận cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, nhận các thông tin cá nhân trong một định dạng điện tử có thể sử dụng và truyền nó cho bên thứ ba (Quyền lợi về dữ liệu di động), nộp đơn khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn. Để tìm hiểu thêm về thực hiện quyền lợi của EEA, ghé thăm trang mạng của chúng tôi về quyền lợi EEA. Nếu bạn muốn tìm hiểu hoặc thực hiện các quyền lợi này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu chúng tôi cần các thông tin bổ sung từ bạn để thực hiện yêu cầu.
Chúng tôi có thể ghi nhận sự đồng ý của bạn để thu thập và sử dụng một số loại thông tin cá nhân khi chúng tôi được yêu cầu thực hiện theo luật (ví dụ, liên quan đến cookie và Công nghệ Theo dõi hoặc khi chúng tôi xử lý dữ liệu vị trí chính xác cho các mục đích khác hơn là thực hiện các Dịch vụ). Nếu chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý để xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi, sử dụng các chi tiết ở phần cuối của thông báo bảo mật này, hoặc qua email tại info@sessia.com. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi để cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của mình nếu có thay đổi, hoặc nếu thông tin chúng tôi đang có về bạn là không chính xác. Chúng tôi cam kết làm việc với bạn để đạt được một giải pháp công bằng cho bất kỳ khiếu nại hoặc quan tâm nào về sự riêng tư. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không thể trợ giúp các khiếu nại hoặc sự quan tâm của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu của Luxembourg.

Các trang web của bên thứ ba và các Ứng dụng

Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác hoặc bạn có thể truy cập vào các ứng dụng từ trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật riêng tư hoặc nội dung của các trang web của bên thứ ba này.
An ninh
Chúng tôi duy trì các biện pháp an ninh kỹ thuật, vật lý, và hành chính để bảo vệ sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn nhằm tránh bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, hoặc thay đổi. Một số biện pháp bảo vệ chúng tôi sử dụng bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý đến các trung tâm dữ liệu của chúng tôi và kiểm soát thông tin cho phép truy cập. Chúng tôi vẫn cần đến sự giúp đỡ của bạn: đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của mình là chính xác và mật khẩu cùng với thông tin đăng ký tài khoản là an toàn và không được chia sẻ với bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em ở độ tuổi dưới 18. Vì vậy chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân qua trang web, các ứng dụng, dịch vụ, hoặc các công cụ từ bất cứ ai dưới 18 tuổi.

Chuyển tiếp quốc tế

Chúng tôi hoạt động quốc tế và cung cấp dịch vụ của mình cho người dùng trên toàn thế giới, cho phép họ giao tiếp với nhau và mua hàng trên toàn cầu. Điều đó có nghĩa rằng thông tin cá nhân của bạn có thể cần được xử lý ở các nước nơi sự bảo vệ dữ liệu và các quy định về quyền riêng tư có thể không có cùng mức độ bảo vệ như ở nước của bạn. Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên các máy tính của chúng tôi ở Mỹ, Châu Á, Châu u (kể cả Nga), Australia và Brazil, và sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ có thể được bố trí tại các địa điểm khác nhau bên ngoài khối Kinh tế châu u (EEA). Chúng tôi có đưa ra biện pháp bảo vệ phù hợp với yêu cầu pháp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ đầy đủ.

Cập nhật của chính sách này

Theo thời gian, khi các dịch vụ của chúng tôi phát triển, chúng tôi có thể cập nhật chính sách này. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo đến bạn những thay đổi tài liệu về xử lý thông tin cá nhân bằng cách đặt một thông báo trên Ứng dụng. Vui lòng kiểm tra Ứng dụng thường xuyên để cập nhật.