Việc thiệnBáo thức
Ứng dụng di động này sẽ dẫn dắt bạn qua những bước đầu tiên trong hoạt động từ thiện và khiến việc thiện của bạn trở thành một thói quen hữu ích.
Báo thức việc thiện là một dự án xã hội của quỹ hỗ trợ từ thiện “Cùng nhau trưởng thành”
Mục tiêu của dự án là tăng số lượng những người sẵn sàng từ thiện một cách thường xuyên và cũng như số tiền quyên góp, nhằm đơn giản hóa và tự động hóa việc này.
Cách thức
hoạt động
 • Đặt báo thức và điền
  số tiền quyên góp
 • Chọn quỹ từ thiện —
  có hơn 200 quỹ từ thiện trong ứng dụng
 • Báo thức reo và bạn lùi nó lại? Vậy số tiền bạn chỉ định
  sẽ được tự động chuyển tới quỹ
 • Đặt những ngày thực hiện từ thiện
  trong lịch việc thiện
 • Theo dõi thống kê về việc từ thiện của bạn trong tài khoản cá nhân
Đã đến lúc làm điều ý nghĩa
Hãy cài ứng dụng Báo thức việc thiện
và bắt đầu mỗi ngày với những việc làm tốt!