Business

loại bỏ
các phía trung gian
và các khoản chi phí
để quảng cáo
Dựa trên các thuật toán thông minh, FIRSTLINE sẽ dự đoán nhu cầu của khách và hiển thị những địa điểm, hàng hóa và dịch vụ họ có khả năng quan tâm nhiều nhất.
KICKSBACK là nền tảng giúp doanh nghiệp thu thập và phân tích dữ liệu về đối thủ cạnh tranh một cách hợp pháp, khích lệ lòng trung thành của khách hàng thân thiết bằng cách tận dụng các đơn đặt hàng của họ, cũng như thu hút khách hàng mới nhờ công cụ giới thiệu đặc biệt, được gọi là FIRSTLINE.
Kickback là gì?
Đây là phần thưởng được trả cho khách hàng khi giới thiệu bạn bè. Bạn tạo thiết lập chương trình ưu đãi khách hàng thân thiết qua ứng dụng, nhờ đó số lượng khách hàng thường xuyên của bạn sẽ bắt đầu tăng nhanh.
Kinh doanh thành công
cùng với ứng dụng
Ứng dụng miễn phí để thu hút khách hàng mới và tăng lượng khách hàng trung thành của bạn